Programma

Ochtendprogramma

Kennisoverdracht van ondermeer:

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daarbij behorende Besluiten en Regelingen.

Relevante artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht

Jurisprudentie

Diverse handhavingsbesluiten (aanwijzing, last onder dwangsom, exploitatieverbod, bevel) en de bestuurlijke boete.

Het afwegingsmodel en het gemeentelijk handhavingsbeleid

Middagprogramma

Expertiseoverdracht:

Lezen en begrijpen van de GGD-rapportages

Toepassing van de wetgeving, jurisprudentie, afwegingsmodel en beleid.

Toepassing van de diverse handhavingsbesluiten en de bestuurlijke boete

Toepassing zienswijzeprocedure, bezwaar- en beroepprocedures