Cursussen

Cursussen en Begeleiding op het werk

Cursus Uitvoering handhaving Wet kinderopvang

KBSO geeft vanaf april 2012 de cursus Uitvoering handhaving Wet kinderopvang. Deze cursus wordt alleen Incompany gegeven en bestaat uit kennisoverdracht in de ochtend en expertiseoverdracht aan de hand van casusbehandeling in de middag.

Deze cursus is bedoeld voor de juridisch medewerker/jurist handhaving, secretaris van de bezwaarschriftencommissie en de procesjuristen die zich bezig houden met de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Het cursusgeld bedraagt € 650,- excl. BTW ongeacht het aantal deelnemers van uw gemeente.

Klik hier om u in te schrijven.

Begeleiding op het werk

Wij trainen uw juridisch medewerkers en juristen achter hun eigen bureau. Door onze jarenlange en uitgebreide werkervaring kunnen wij iedere juridisch medewerker en gemeentejurist begeleiden en opleiden. Wij begeleiden uw mensen die werkzaam zijn op de vakafdelingen Juridische Zaken, Handhaving, Vergunningen en Ruimtelijke Ontwikkeling en op de beleidsvelden subsidies en WMO/WWB.

Deze training is uniek. Niet alleen blijft uw medewerker in zijn of haar vertrouwde omgeving ook blijft de kennis en kunde binnen uw eigen organisatie.

Wij koppelen onze bevindingen terug, zijn goed in het sparren met uw medewerker en weten te motiveren. Uw medewerker krijgt het gevoel er niet alleen voor te staan en in het diepe te worden gegooid.

Deze wijze van begeleiding op het werk is bedoeld voor medewerkers die als junior of medior meer grip op hun werk willen krijgen.

De kosten worden in overleg afgesproken, al naar gelang de behoefte in wijze en termijn van de begeleiding.

Klik hier om u in te schrijven.