Secretaris bezwaarcommissie

De juristen van KBSO bezitten veelzijdige kennis van de onderwerpen die in een bezwaarprocedure aan bod komen. Wij hebben een tiental jaren ervaring in het functioneren als secretaris voor een bezwaarschriftencommissie bij gemeentes.

Wij nemen de werkzaamheden over die behoren bij het voorbereiden van de zittingen, het opstellen van het (concept)advies en het verslag en het maken van de beslissing op bezwaar.