Handhavingsjuristen

De juristen van KBSO hebben jarenlange ervaring in het voeren van handhavingsprocedures.

Het laten naleven van de regels uit de APV, Wabo, Wet milieubeheer, Huisvestingsverordening, bestemmingsplannen en de Wet kinderopvang doen wij namens uw college of dagelijks bestuur gedreven en met gemak.

Het voorbereiden en opstellen van de besluitvorming en het voeren van de juridische procedures behoort tot onze kernwerkzaamheden.

Door onze expertise op dit gebied maakt u met een jurist van KBSO een slagvaardige indruk.