Welkom

KBSO is een klein kantoor dat gespecialiseerd is in bestuursrechtelijke vraagstukken en procedures voor gemeentes.

Onze juristen zijn inzetbaar op de vakafdelingen Juridische Zaken, Handhaving, Vergunningen en Ruimtelijke Ontwikkeling en op de beleidsvelden subsidies en WMO/WWB.

Wij voeren namens het college of dagelijks bestuur het verweer in bezwaar-, beroep- en hoger beroepprocedures en adviseren over juridische procedures, overheidsbesluiten, verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten.

Wij staan bekend om onze krachtige inzet als secretaris voor de bezwaarschriftencommissie en als slagvaardige procesjurist voor de bezwaar-, beroep- en hoger beroepprocedures. Daarnaast hebben wij een tiental jaren ervaring in het voeren van handhavingsprocedures.

Naast onze medewerkers maken we gebruik van betrouwbare ervaren freelance juristen. Ons netwerk is uitgebreid waardoor we door heel Nederland kwalitatief hoogwaardige juridische ondersteuning kunnen bieden.

Handhavingsjuristen

De juristen van KBSO hebben tientallen jaren ervaring in het voeren van handhavingsprocedures… Lees verder

Handhavingsjuristen Wet kinderopvang

Het jaar 2012 staat voor KBSO voornamelijk in het teken van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen… Lees verder


 

Secretaris bezwaarcommissie

De juristen van KBSO bezitten veelzijdige kennis van de onderwerpen die in een bezwaarprocedure aan bod komen… Lees verder

Procesjuristen

De juristen van KBSO bezitten ruime proceservaring in het voeren van gerechtelijke procedures… Lees verder

 

Met een jurist van KBSO bent u verzekerd van uitstekende juridische ondersteuning.